Dünyanın her yerinden gönderilen cenazelerin ve gerekli evrakların havaalanından alınarak sahibinin istekleri doğrultusunda nakli ve defni yapılır.
Dünyanın her yerine cenaze sahiplerinin isteği doğrultusunda cenazenin hazırlanması ve bütün resmi işlemlerin yapılarak cenaze transferi yapılır.

Hazırlanan evraklar

  • Doktor tarafından düzenlenen ölüm raporunun veya savcı tarafından düzenlenen defin ruhsatının ve otopsi raporunun alınması
  • Mernis ölüm tutanağının alınması
  • Çok dilli ölüm tutanağının alınması (Formül C )
  • Tahnit Raporu
  • Yol izin belgesi
  • Konşimento
  • Ölüm raporunun noter tasdikli çevirisi
  • Gümrük evrakları

TABUT

Uluslararası uçuş kurallarına uygun içi çinkolu tabut

CENAZE NAKİL ARACI

Soğuk havalı ve karayolları taşımacılığına uygun cenaze nakil aracı

ÇEVİRİLER

Resmi belgeler sertifikalı / yetkili tercümanlar tarafından tercüme ve noter tastik apostil ve ilgili konsoloslukları tarafından onaylanır.

GÜMRÜK

Yetki Belgeli gümrük firmaları aracılığı ile gümrük işlemleri yapılır.